XE TAY GA

Attila - SYM

Giá: 130.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

Vision - Honda

Giá: 150.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

Nouvo - Yamaha

Giá: 130.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

Air Black - Honda

Giá: 150.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

Stream - Honda

Giá: 130.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

XE SỐ

Sirius

Giá: 100.000đ/1ngày/24 tiếng đ

Wave rs - Honda

Giá: 100.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

Wave rsx - Honda

Giá: 100.000đ/1 ngày/24 tiếng đ

Wave S- Honda

Giá: 100.000/1 ngày /24 tiếng đ

Sản phẩm

Đội ngũ hỗ trợ

Mr Hùng

Mr Hùng

0939565492
Ms Ngọc Anh

Ms Ngọc Anh

0908250738